Chủ đầu tư có chịu trách nhiệm xử lý tình huống trong đấu thầu?

Chủ đầu tư có chịu trách nhiệm xử lý tình huống trong đấu thầu?

Điểm a Khoản 1 Điều 75 Luật Đấu thầu quy định một trong những trách nhiệm của bên mời thầu là tổ chức lựa...
Đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng, tăng tính cạnh tranh, công khai, minh bạch

Đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng, tăng tính cạnh tranh, công khai, minh bạch

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý tình huống trong đấu thầu

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý tình huống trong đấu thầu

Gói thầu có giá trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu

Gói thầu có giá trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu

Hà Nội thúc đẩy triển khai đấu thầu qua mạng

Hà Nội thúc đẩy triển khai đấu thầu qua mạng

Hà Nội đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng

Hà Nội đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng

Hà Nội thúc đẩy triển khai đấu thầu qua mạng

Hà Nội thúc đẩy triển khai đấu thầu qua mạng

Thúc đẩy triển khai đấu thầu qua mạng

Thúc đẩy triển khai đấu thầu qua mạng

Nỗ lực vượt 'bão kép', Habeco nhắm vị trí số 1 thị trường

Nỗ lực vượt 'bão kép', Habeco nhắm vị trí số 1 thị trường

Công ty TNHH Nhà nước MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội thông báo mời thuê mặt bằng

Công ty TNHH Nhà nước MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội thông báo mời thuê mặt bằng

Thiết kế thị trường thông minh cho chuyển đổi năng lượng toàn cầu

Thiết kế thị trường thông minh cho chuyển đổi năng lượng toàn cầu

Việt Nam: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng

Việt Nam: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng

Chào hàng cạnh tranh có phải đấu thầu qua mạng?

Chào hàng cạnh tranh có phải đấu thầu qua mạng?

Giảm tiếp cận 'người với người' trong đấu thầu ở Điện miền Bắc

Giảm tiếp cận 'người với người' trong đấu thầu ở Điện miền Bắc

TP.HCM: Đấu thầu qua mạng 100% các gói thầu dưới 20 tỷ đồng

TP.HCM: Đấu thầu qua mạng 100% các gói thầu dưới 20 tỷ đồng

Đấu thầu trang thiết bị y tế: Bộ Y tế và 63 địa phương đều vi phạm

Đấu thầu trang thiết bị y tế: Bộ Y tế và 63 địa phương đều vi phạm

Đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế chỉ mang tính hình thức

Đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế chỉ mang tính hình thức

Liên quan vụ án tại BV Bạch Mai: Công ty BMS trúng gần 20 gói thầu tại các tỉnh, thành

Liên quan vụ án tại BV Bạch Mai: Công ty BMS trúng gần 20 gói thầu tại các tỉnh, thành

Liên quan vụ án tại BV Bạch Mai: Công ty BMS trúng gần 20 gói thầu tại các tỉnh, thành

Liên quan vụ án tại BV Bạch Mai: Công ty BMS trúng gần 20 gói thầu tại các tỉnh, thành

Nhà thầu được thanh toán theo đúng giá trong hợp đồng

Nhà thầu được thanh toán theo đúng giá trong hợp đồng

Thanh tra chỉ ra hàng loạt vi phạm trong mua sắm thiết bị y tế

Thanh tra chỉ ra hàng loạt vi phạm trong mua sắm thiết bị y tế

Công ty cổ phần Bột - Giấy VNT 19 thông báo mời thầu

Công ty cổ phần Bột - Giấy VNT 19 thông báo mời thầu

Quảng Ngãi: Tỷ lệ tiết kiệm các gói thầu thực hiện chỉ định thầu thấp

Quảng Ngãi: Tỷ lệ tiết kiệm các gói thầu thực hiện chỉ định thầu thấp

Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có cần bảo đảm dự thầu?

Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có cần bảo đảm dự thầu?

Ðề nghị tặng quà kịp thời cho các cụ 90 tuổi

10 hình thức xử lý nợ mua, tiếp nhận của DATC

10 hình thức xử lý nợ mua, tiếp nhận của DATC

Quảng Nam: 100% gói thầu phải đấu qua mạng, trừ gói thầu đặc biệt

Quảng Nam: 100% gói thầu phải đấu qua mạng, trừ gói thầu đặc biệt

Quảng Nam: 100% gói thầu phải đấu qua mạng, trừ gói thầu đặc biệt

Quảng Nam: 100% gói thầu phải đấu qua mạng, trừ gói thầu đặc biệt

Những gói thầu nào phải đấu thầu qua mạng?

Những gói thầu nào phải đấu thầu qua mạng?

Quảng Nam: Quy định năm 2021 phải đấu thầu qua mạng

Quảng Nam: Quy định năm 2021 phải đấu thầu qua mạng

Thông váo về việc thanh lý tài sản

Thông váo về việc thanh lý tài sản

Quảng Nam: 100% gói thầu phải đấu qua mạng, trừ gói thầu đặc biệt

Quảng Nam: 100% gói thầu phải đấu qua mạng, trừ gói thầu đặc biệt

Yêu cầu về hợp đồng tương tự thế nào là hợp lệ?

Yêu cầu về hợp đồng tương tự thế nào là hợp lệ?

Yêu cầu về hợp đồng tương tự thế nào là hợp lệ?

Yêu cầu về hợp đồng tương tự thế nào là hợp lệ?

Có phải lập biên bản mở thầu khi chỉ định thầu?

Có phải lập biên bản mở thầu khi chỉ định thầu?

Công ty CP than Đèo Nai – Vinacomin 'phớt lờ' quy định đấu thầu

Công ty CP than Đèo Nai – Vinacomin 'phớt lờ' quy định đấu thầu

Bốn nguyên tắc xử lý tài sản mua, tiếp nhận của DATC

Bốn nguyên tắc xử lý tài sản mua, tiếp nhận của DATC

Lâm Đồng thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2021

Lâm Đồng thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2021

Đề xuất 'nới' cơ chế trong mua, đóng mới tàu biển

Đề xuất 'nới' cơ chế trong mua, đóng mới tàu biển

Thông báo mời thầu: Cung cấp giấy và in các ấn phẩm báo Đại Đoàn Kết

Thông báo mời thầu: Cung cấp giấy và in các ấn phẩm báo Đại Đoàn Kết

Triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Điều kiện dự thầu đối với hộ kinh doanh cá thể

Điều kiện dự thầu đối với hộ kinh doanh cá thể

Gói thầu chia nhiều phần không đấu thầu qua mạng

Gói thầu chia nhiều phần không đấu thầu qua mạng

Điều kiện dự thầu đối với nhà thầu là tổ chức

Điều kiện dự thầu đối với nhà thầu là tổ chức

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi