Công ty CP Dược phẩm TW 3: Từ thu hồi thuốc đến tạm ngừng dây chuyển sản xuất

Công ty CP Dược phẩm TW 3: Từ thu hồi thuốc đến tạm ngừng dây chuyển sản xuất

Không đạt chuẩn, thuốc Ceteco Melocen bị thu hồi

Không đạt chuẩn, thuốc Ceteco Melocen bị thu hồi

Dược Trung ương 3 bị đình chỉ thuốc Ceteco Melocen

Dược Trung ương 3 bị đình chỉ thuốc Ceteco Melocen

Thu hồi thuốc trị khớp do Công ty Dược Trung ương III sản xuất

Thu hồi thuốc trị khớp do Công ty Dược Trung ương III sản xuất

Dược TƯ3 từng dính những 'phốt' nghiêm trọng nào về chất lượng thuốc?

Dược TƯ3 từng dính những 'phốt' nghiêm trọng nào về chất lượng thuốc?

Thu hồi thuốc Ceteco Melocen 7,5 do không đạt chất lượng

Thu hồi thuốc Ceteco Melocen 7,5 do không đạt chất lượng

Viên nén trị viêm khớp do Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 sản xuất không đạt chất lượng

Viên nén trị viêm khớp do Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 sản xuất không đạt chất lượng

Lý do thu hồi thuốc Ceteco Melocen của Dược TƯ3

Lý do thu hồi thuốc Ceteco Melocen của Dược TƯ3

Thuốc Ceteco Melocen của Dược TƯ3 bị thu hồi chất lượng tệ thế nào?

Thuốc Ceteco Melocen của Dược TƯ3 bị thu hồi chất lượng tệ thế nào?

Thuốc trị khớp Ceteco Melocen 7,5 của Công ty Dược phẩm TƯ 3 bị thu hồi

Thuốc trị khớp Ceteco Melocen 7,5 của Công ty Dược phẩm TƯ 3 bị thu hồi

Thuốc trị khớp không đạt chất lượng Ceteco Melocen 7,5 bị thu hồi

Thuốc trị khớp không đạt chất lượng Ceteco Melocen 7,5 bị thu hồi