Sự thật về trung tâm California centuryon qua phản ánh hội viên

Sự thật về trung tâm California centuryon qua phản ánh hội viên

Thêm một Califonia Centuryon mở cửa trên tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81

Thêm một Califonia Centuryon mở cửa trên tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81

Tập đoàn CMG.ASIA mở cửa siêu câu lạc bộ California Centuryon tại Landmark 81

Tập đoàn CMG.ASIA mở cửa siêu câu lạc bộ California Centuryon tại Landmark 81

California Centuryon - chuỗi phòng tập sang chảnh nhất Châu Á liên tục lên báo nước ngoài

California Centuryon - chuỗi phòng tập sang chảnh nhất Châu Á liên tục lên báo nước ngoài

Bên trong phòng tập xa hoa của California Centuryon

Bên trong phòng tập xa hoa của California Centuryon

Centuryon được báo chí nước ngoài bình chọn nơi có phòng tập xa xỉ nhất Châu Á

Centuryon được báo chí nước ngoài bình chọn nơi có phòng tập xa xỉ nhất Châu Á

Diễn biến mới nhất vụ hội viên đồng loạt đòi trung tâm California Crescent trả lại tiền

Diễn biến mới nhất vụ hội viên đồng loạt đòi trung tâm California Crescent trả lại tiền