DHL thành lập trung tâm xuất sắc ở Dubai để nâng cao chất lượng dịch vụ tại Trung Đông và châu Phi

DHL thành lập trung tâm xuất sắc ở Dubai để nâng cao chất lượng dịch vụ tại Trung Đông và châu Phi

Thuốc miễn dịch kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn

Thuốc miễn dịch kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn

Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng nhận xuất sắc về khử khuẩn dụng cụ y tế

Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng nhận xuất sắc về khử khuẩn dụng cụ y tế

BV ĐHYD ĐẠT CHỨNG NHẬN TRUNG TÂM TIM MẠCH XUẤT SẮC

BV ĐHYD ĐẠT CHỨNG NHẬN TRUNG TÂM TIM MẠCH XUẤT SẮC

Việt Nam có Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật nội soi đầu tiên đạt chuẩn quốc tế

Việt Nam có Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật nội soi đầu tiên đạt chuẩn quốc tế

Trung tâm huấn luyện phẫu thuật nội soi đầu tiên của Việt Nam được công nhận chuẩn quốc tế

Trung tâm huấn luyện phẫu thuật nội soi đầu tiên của Việt Nam được công nhận chuẩn quốc tế

Việt Nam có trung tâm phẫu thuật nội soi đạt chuẩn châu Á