Đinh Hoài Xuân từng 'chết lên chết xuống' vì cello nhưng vẫn không từ bỏ

Đinh Hoài Xuân từng 'chết lên chết xuống' vì cello nhưng vẫn không từ bỏ

Nữ Tiến sĩ đầu tiên chuyên ngành cello Đinh Hoài Xuân tâm sự: Thực hiện thường niên concert cello từ năm...
Sự 'Trở về' của nữ tiến sĩ chuyên ngành Cello đầu tiên tại Việt Nam

Sự 'Trở về' của nữ tiến sĩ chuyên ngành Cello đầu tiên tại Việt Nam

'Trống cơm' bản Cello sẽ được diễn trong 'Cello Fundamento Concert 4'

'Trống cơm' bản Cello sẽ được diễn trong 'Cello Fundamento Concert 4'

Đinh Hoài Xuân và giấc mơ 'Trở về'

Đinh Hoài Xuân và giấc mơ 'Trở về'

'Cello Fundamento Concert 4' và sự trở về của nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân

'Cello Fundamento Concert 4' và sự trở về của nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân

Đêm nhạc đặc biệt của Tiến sĩ Cello đầu tiên ở Việt Nam Đinh Hoài Xuân

Đêm nhạc đặc biệt của Tiến sĩ Cello đầu tiên ở Việt Nam Đinh Hoài Xuân