Liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia

Liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia

Phá đường dây ma túy 'khủng' xuyên quốc gia

Phá đường dây ma túy 'khủng' xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' xuyên quốc gia

Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Quảng Trị: Phá chuyên án hơn 50.600 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá

Quảng Trị: Phá chuyên án hơn 50.600 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá

Trang bị súng K59, vận chuyển hơn 50.000 viên ma túy qua biên giới

Trang bị súng K59, vận chuyển hơn 50.000 viên ma túy qua biên giới

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' xuyên biên giới

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' xuyên biên giới

Bắt giữ 5 đối tượng vận chuyển 50.600 viên ma túy và 1 kg ma túy đá

Bắt giữ 5 đối tượng vận chuyển 50.600 viên ma túy và 1 kg ma túy đá

Bắt hơn 50 nghìn viên ma túy tổng hợp

Bắt hơn 50 nghìn viên ma túy tổng hợp

Bắt 5 đối tượng cùng hơn 5 vạn viên ma túy

Bắt 5 đối tượng cùng hơn 5 vạn viên ma túy

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 50.600 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 50.600 viên ma túy tổng hợp

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn