Siêu điện thoại Tsar-Phone giá 691 triệu đồng dịp Tổng thống Putin nhậm chức

Siêu điện thoại Tsar-Phone giá 691 triệu đồng dịp Tổng thống Putin nhậm chức

Cận cảnh chiếc điện thoại mạ vàng giá 700 triệu kỷ niệm Lễ nhậm chức của ông Putin

Cận cảnh chiếc điện thoại mạ vàng giá 700 triệu kỷ niệm Lễ nhậm chức của ông Putin

Điện thoại giá 700 triệu đồng bản kỷ niệm TT Putin nhậm chức có gì đặc biệt?

Điện thoại giá 700 triệu đồng bản kỷ niệm TT Putin nhậm chức có gì đặc biệt?

Chi tiết smartphone 700 triệu đồng đánh dấu lễ nhậm chức của ông Putin

Chi tiết smartphone 700 triệu đồng đánh dấu lễ nhậm chức của ông Putin

Điện thoại gần 700 triệu đồng 'ăn theo' Tổng thống Putin

Điện thoại gần 700 triệu đồng 'ăn theo' Tổng thống Putin

Smartphone 700 triệu đồng đánh dấu lễ nhậm chức của ông Putin

Smartphone 700 triệu đồng đánh dấu lễ nhậm chức của ông Putin

Mẫu điện thoại 700 triệu đồng 'mừng' ông Putin nhậm chức

Mẫu điện thoại 700 triệu đồng 'mừng' ông Putin nhậm chức