Sở hữu 125 tỷ USD, Bill Gates cất tiền ở đâu?

Sở hữu 125 tỷ USD, Bill Gates cất tiền ở đâu?

Bạn sẽ làm gì với số tiền của mình khi là người giàu thứ hai trên thế giới?