Clip: Carnaval đường phố DIFF 2018 - trải nghiệm đêm Đà Nẵng cuồng say

Clip: Carnaval đường phố DIFF 2018 - trải nghiệm đêm Đà Nẵng cuồng say

Carnaval đường phố DIFF 2018: Tưng bừng đêm Đà Nẵng

Carnaval đường phố DIFF 2018: Tưng bừng đêm Đà Nẵng

Carnaval đường phố DIFF 2018 - trải nghiệm đêm Đà Nẵng cuồng say

Carnaval đường phố DIFF 2018 - trải nghiệm đêm Đà Nẵng cuồng say

Người người say mê nhảy múa trong Carnaval đường phố DIFF 2018

Người người say mê nhảy múa trong Carnaval đường phố DIFF 2018

Sau đêm khai mạc ấn tượng, DIFF 2018 sẽ đem tới điều gì khác nữa?

Sau đêm khai mạc ấn tượng, DIFF 2018 sẽ đem tới điều gì khác nữa?

Lộng lẫy Carnaval 'Huyền thoại những cây cầu' tại DIFF Đà Nẵng 2018

Lộng lẫy Carnaval 'Huyền thoại những cây cầu' tại DIFF Đà Nẵng 2018

Đà Nẵng: Tưng bừng Lễ hội Carnaval đường phố

Đà Nẵng: Tưng bừng Lễ hội Carnaval đường phố