Phản pháo 'danh sách đen' của Mỹ, Cuba khẳng định là 'nạn nhân của khủng bố'

Phản pháo 'danh sách đen' của Mỹ, Cuba khẳng định là 'nạn nhân của khủng bố'

Cuba chỉ trích Mỹ và khẳng định La Habana là 'nạn nhân của khủng bố'

Cuba chỉ trích Mỹ và khẳng định La Habana là 'nạn nhân của khủng bố'

Cuba chỉ trích Mỹ đưa Havana trở lại danh sách không hợp tác chống khủng bố

Cuba chỉ trích Mỹ đưa Havana trở lại danh sách không hợp tác chống khủng bố

Cuba chuẩn bị cho kịch bản Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao

Cuba chuẩn bị cho kịch bản Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao

Cuba đã chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao

Cuba đã chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao

Cuba nhận định về quan hệ ngoại giao với Mỹ

Cuba nhận định về quan hệ ngoại giao với Mỹ

Cuba không muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ

Cuba, Venezuela sẵn sàng đối thoại với Mỹ về các lệnh trừng phạt

Đại diện Cuba la ó phản đối Mỹ tại sự kiện ở Liên Hợp Quốc

Chủ tịch Cuba chỉ trích Mỹ gia tăng 'phát ngôn thù địch' chống Cuba

Cuba phản đối chính sách thù địch của Mỹ

Cuba lên án hành động thù địch của Mỹ tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

Cuba phản đối chính sách thù địch và lỗi thời của Mỹ