Giám đốc nhà hàng 'quẹt thẻ' bữa ăn gần 700 triệu đồng nhận 7 năm tù

Giám đốc nhà hàng 'quẹt thẻ' bữa ăn gần 700 triệu đồng nhận 7 năm tù

Nói lời sau cùng, ông Đinh La Thăng tha thiết mong được đổi tội danh

Nói lời sau cùng, ông Đinh La Thăng tha thiết mong được đổi tội danh

Ông chủ nhà hàng mất trắng 640 triệu vì lòng tham vô độ

Ông chủ nhà hàng mất trắng 640 triệu vì lòng tham vô độ

Giám đốc nhà hàng quẹt thẻ lấy 700 triệu của du khách lĩnh án

Giám đốc nhà hàng quẹt thẻ lấy 700 triệu của du khách lĩnh án

Chiếm gần 700 triệu của thực khách, giám đốc nhà hàng lĩnh 7 năm tù

Chiếm gần 700 triệu của thực khách, giám đốc nhà hàng lĩnh 7 năm tù

Rút 663 triệu đồng từ thẻ của khách Tây, chủ nhà hàng lĩnh 7 năm tù

Rút 663 triệu đồng từ thẻ của khách Tây, chủ nhà hàng lĩnh 7 năm tù

Chủ nhà hàng chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của du khách

Chủ nhà hàng chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của du khách

Chủ nhà hàng chiếm đoạt gần 700 triệu đồng của khách bật khóc trước tòa

Chủ nhà hàng chiếm đoạt gần 700 triệu đồng của khách bật khóc trước tòa

Nguyên giám đốc nhà hàng NightFall 'tính tiền' bữa ăn của khách hết 663 triệu đồng lãnh 7 năm tù

Nguyên giám đốc nhà hàng NightFall 'tính tiền' bữa ăn của khách hết 663 triệu đồng lãnh 7 năm tù

Chi tiết bất ngờ vụ 'quẹt thẻ mất gần 700 triệu đồng' ở Sài Gòn

Chi tiết bất ngờ vụ 'quẹt thẻ mất gần 700 triệu đồng' ở Sài Gòn

'Chôm' được gần 700 triệu, giám đốc nhà hàng bị mất sạch

'Chôm' được gần 700 triệu, giám đốc nhà hàng bị mất sạch

Hoa mắt trước tiền của khách nước ngoài, chủ nhà hàng lĩnh 7 năm tù

Hoa mắt trước tiền của khách nước ngoài, chủ nhà hàng lĩnh 7 năm tù

Vụ quẹt thẻ mất gần 700 triệu đồng: Giám đốc nhà hàng hầu tòa

Vụ quẹt thẻ mất gần 700 triệu đồng: Giám đốc nhà hàng hầu tòa