Chủ tịch Đắk Nông làm Bí thư Đắk Lắk

Chủ tịch Đắk Nông làm Bí thư Đắk Lắk

Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông được...
Nâng công suất Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh

Nâng công suất Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh

Tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang: Kết nối kinh tế 'rừng - biển'

Tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang: Kết nối kinh tế 'rừng - biển'

Xem xét bổ sung quy hoạch cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Xem xét bổ sung quy hoạch cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Đắk Lắk: Tập trung thực hiện tốt các chính sách dân tộc

Đắk Lắk: Tập trung thực hiện tốt các chính sách dân tộc

Đắk Lắk đầu tư giao thông tạo đột phá phát triển

Đắk Lắk đầu tư giao thông tạo đột phá phát triển

Triển khai bổ sung quy hoạch đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Triển khai bổ sung quy hoạch đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Sắp có cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Sắp có cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Bổ sung quy hoạch làm đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Bổ sung quy hoạch làm đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Nghiên cứu, cập nhật tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang vào quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam

Nghiên cứu, cập nhật tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang vào quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam

Bổ sung cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang vào quy hoạch đường cao tốc Việt Nam

Bổ sung cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang vào quy hoạch đường cao tốc Việt Nam

Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri

Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri

Đầu tư vào KĐT tại Buôn Ma Thuột thành xu hướng mới

Đầu tư vào KĐT tại Buôn Ma Thuột thành xu hướng mới

Cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang: Hai tỉnh chọn 2 phương án đầu tư khác nhau

Cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang: Hai tỉnh chọn 2 phương án đầu tư khác nhau

Trình Bộ Giao thông vận tải 2 phương án làm cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Trình Bộ Giao thông vận tải 2 phương án làm cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Đề xuất bổ sung đường cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang vào mạng lưới đường cao tốc Việt Nam

Đề xuất bổ sung đường cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang vào mạng lưới đường cao tốc Việt Nam

Lên phương án làm cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Lên phương án làm cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Lựa chọn phương án xây dựng đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Lựa chọn phương án xây dựng đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang: Sẽ trình Bộ GTVT 2 phương án

Cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang: Sẽ trình Bộ GTVT 2 phương án

Cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang: Hai tỉnh chọn 2 phương án

Cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang: Hai tỉnh chọn 2 phương án

Thống nhất chủ trương thực hiện dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Thống nhất chủ trương thực hiện dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang: Đề nghị bổ sung phương án qua Khánh Hòa

Dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang: Đề nghị bổ sung phương án qua Khánh Hòa

Cần 19.500 tỷ đồng xây dựng cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang

Cần 19.500 tỷ đồng xây dựng cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang

Đầu tư 19.500 tỉ đồng xây dựng cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Đầu tư 19.500 tỉ đồng xây dựng cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Nghiên cứu, bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc nối Đắk Lắk - Khánh Hòa

Nghiên cứu, bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc nối Đắk Lắk - Khánh Hòa

Nghiên cứu cập nhật tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang vào quy hoạch

Nghiên cứu cập nhật tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang vào quy hoạch

Bộ GTVT đồng ý chủ trương làm đường cao tốc nối Đắk Lắk đi Khánh Hòa

Bộ GTVT đồng ý chủ trương làm đường cao tốc nối Đắk Lắk đi Khánh Hòa

Ưu tiên nguồn lực phát triển Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Ưu tiên nguồn lực phát triển Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Đưa vào quy hoạch tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang trong năm 2020

Đưa vào quy hoạch tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang trong năm 2020

Xây dựng Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Xây dựng Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Bí thư Đắk Lắk nói về đường cao tốc ngàn tỉ

Bí thư Đắk Lắk nói về đường cao tốc ngàn tỉ

Đắk Lắk mời chuyên gia tính toán xây dựng cao tốc nối với Khánh Hòa

Đắk Lắk mời chuyên gia tính toán xây dựng cao tốc nối với Khánh Hòa