Cao tốc 34.500 tỷ: Mặt đường 3,1 triệu m2, nhưng chỉ hỏng 70 m2?

Cao tốc 34.500 tỷ: Mặt đường 3,1 triệu m2, nhưng chỉ hỏng 70 m2?

Cao tốc 34.500 tỷ: Mặt đường 3,1 triệu m2, nhưng chỉ hỏng 70 m2?

Cao tốc 34.500 tỷ: Mặt đường 3,1 triệu m2, nhưng chỉ hỏng 70 m2?

Cao tốc 34.500 tỉ 'chỉ hỏng 70 m2'?

Cao tốc 34.500 tỉ 'chỉ hỏng 70 m2'?

Cao tốc 34.500 tỉ lại xuất hiện ổ gà trên mặt đường

Cao tốc 34.500 tỉ lại xuất hiện ổ gà trên mặt đường

Cao tốc 34.500 tỉ lại xuất hiện ổ gà trên mặt đường

Cao tốc 34.500 tỉ lại xuất hiện ổ gà trên mặt đường

Cao tốc 34.500 tỉ đồng tiếp tục 'bầy hầy'

Cao tốc 34.500 tỉ đồng tiếp tục 'bầy hầy'

Cao tốc 34.500 tỷ mới làm phải vá: Giám đốc Dự án bị đình chỉ công tác đã đi làm trở lại

Cao tốc 34.500 tỷ mới làm phải vá: Giám đốc Dự án bị đình chỉ công tác đã đi làm trở lại

'Thanh tra Chính phủ sẽ theo sát việc kiểm tra cao tốc 34.500 tỷ'

'Thanh tra Chính phủ sẽ theo sát việc kiểm tra cao tốc 34.500 tỷ'

Đường cao tốc 34.500 tỉ đồng lộ thêm vi phạm: Kiểm điểm, rút kinh nghiệm!

Đường cao tốc 34.500 tỉ đồng lộ thêm vi phạm: Kiểm điểm, rút kinh nghiệm!

Vụ cao tốc 34.500 tỷ thấm dột: 'Cho thu phí trở lại là quá vội vàng'

Vụ cao tốc 34.500 tỷ thấm dột: 'Cho thu phí trở lại là quá vội vàng'

Bị đánh nhập viện vì tố nhà thầu gian dối khi làm cao tốc 34.500 tỷ

Bị đánh nhập viện vì tố nhà thầu gian dối khi làm cao tốc 34.500 tỷ

Cao tốc 34.500 tỷ hư hỏng: Bàn thêm việc bán thầu

Cao tốc 34.500 tỷ hư hỏng: Bàn thêm việc bán thầu

Cao tốc 34.500 tỷ vừa dùng đã hỏng: Đã vá xong

Cao tốc 34.500 tỷ vừa dùng đã hỏng: Đã vá xong

Cao tốc 34.500 tỷ sau khi được sửa chữa

Cao tốc 34.500 tỷ sau khi được sửa chữa

Cao tốc 34.500 tỷ hỏng: Không còn đi dép lê ngồi vá

Cao tốc 34.500 tỷ hỏng: Không còn đi dép lê ngồi vá

Hàng chục công nhân sửa 'ổ gà' trên cao tốc 34.500 tỷ

Hàng chục công nhân sửa 'ổ gà' trên cao tốc 34.500 tỷ

Cao tốc 34.500 tỷ vừa vá đã hỏng: Ai sửa chữa?

Cao tốc 34.500 tỷ vừa vá đã hỏng: Ai sửa chữa?

Thứ trưởng Bộ GTVT: Cao tốc 34.500 tỷ hư hỏng thế này là có vấn đề

Thứ trưởng Bộ GTVT: Cao tốc 34.500 tỷ hư hỏng thế này là có vấn đề

Cao tốc 34.500 tỷ vừa dùng đã hỏng: Phê bình sếp VEC

Cao tốc 34.500 tỷ vừa dùng đã hỏng: Phê bình sếp VEC