Dùng clip 'nóng' uy hiếp, tống tiền người tình

Dùng clip 'nóng' uy hiếp, tống tiền người tình

Do không có tiền tiêu xài, Hòa thường xuyên nhắn tin đe doa và uy hiếp 'người tình' chuyển cho Hòa số tiền...
Quan hệ xong, quay sang tống tiền bạn gái 100 triệu đồng

Quan hệ xong, quay sang tống tiền bạn gái 100 triệu đồng

Khởi tố nam thanh niên dùng clip 'nóng' tống tiền bạn gái 100 triệu

Khởi tố nam thanh niên dùng clip 'nóng' tống tiền bạn gái 100 triệu

Nhiều lần 'yêu' rồi dọa gửi clip tới gia đình bạn gái

Nhiều lần 'yêu' rồi dọa gửi clip tới gia đình bạn gái

Dùng clip 'nóng' tống tiền người yêu 100 triệu đồng

Dùng clip 'nóng' tống tiền người yêu 100 triệu đồng

Bắt tại chỗ gã trai bỉ ổi dùng clip thân mật tống tiền bạn gái 100 triệu đồng

Bắt tại chỗ gã trai bỉ ổi dùng clip thân mật tống tiền bạn gái 100 triệu đồng

Quay lại cảnh ân ái, gã trai dùng clip 'nóng' tống tiền bạn gái 100 triệu đồng

Dọa tung clip nóng nếu bạn gái không chi 100 triệu đồng

Dùng clip 'nóng' tống tiền bạn gái 100 triệu đồng

'Chán tình' quay sang tống tiền bạn gái 100 triệu đồng