Miền Trung oằn mình chống lũ

Miền Trung oằn mình chống lũ

Mưa lũ diễn biến phức tạp

Mưa lũ diễn biến phức tạp

Nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ tại miền Trung

Nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ tại miền Trung

Lật thuyền chở cán bộ huyện đi thị sát lũ, 6 người bị nước cuốn

Lật thuyền chở cán bộ huyện đi thị sát lũ, 6 người bị nước cuốn

Quảng Bình: Lật ca nô khi đi thị sát vùng lũ, đoàn lãnh đạo huyện Tuyên Hóa may mắn thoát nạn

Quảng Bình: Lật ca nô khi đi thị sát vùng lũ, đoàn lãnh đạo huyện Tuyên Hóa may mắn thoát nạn

Thuyền chở đoàn lãnh đạo huyện đi thị sát lũ gặp nạn

Thuyền chở đoàn lãnh đạo huyện đi thị sát lũ gặp nạn

Lật ca nô khi đi thị sát lũ, 6 cán bộ ở huyện Tuyên Hóa bị cuốn trôi

Lật ca nô khi đi thị sát lũ, 6 cán bộ ở huyện Tuyên Hóa bị cuốn trôi

Quảng Bình: Lật ca nô, 6 cán bộ huyện Tuyên Hóa bị cuốn trôi khi đi thị sát lũ

Quảng Bình: Lật ca nô, 6 cán bộ huyện Tuyên Hóa bị cuốn trôi khi đi thị sát lũ

Lũ dâng ngập hàng nghìn nhà dân, thuyền công tác của cán bộ lật giữa sông Gianh

Lũ dâng ngập hàng nghìn nhà dân, thuyền công tác của cán bộ lật giữa sông Gianh

Quảng Bình: Thuyền chở Phó chủ tịch huyện đi thị sát lũ bị lật trên sông Gianh

Quảng Bình: Thuyền chở Phó chủ tịch huyện đi thị sát lũ bị lật trên sông Gianh

Lật thuyền chở đoàn lãnh đạo huyện đi thị sát lũ, 6 người gặp nạn trên sông Gianh

Lật thuyền chở đoàn lãnh đạo huyện đi thị sát lũ, 6 người gặp nạn trên sông Gianh

Lật thuyền lúc kiểm tra mưa lũ, Phó chủ tịch và 5 cán bộ huyện trôi gần 1km

Lật thuyền lúc kiểm tra mưa lũ, Phó chủ tịch và 5 cán bộ huyện trôi gần 1km

Đoàn cán bộ huyện gặp nạn trên sông Gianh khi đi giúp dân

Đoàn cán bộ huyện gặp nạn trên sông Gianh khi đi giúp dân