Hé lộ nhân thân 2 nghi phạm sát hại nhân viên kế toán, phi tang xác

Hé lộ nhân thân 2 nghi phạm sát hại nhân viên kế toán, phi tang xác

Bất ngờ trước nhân thân của nghi phạm sát hại nhân viên kế toán rồi vứt xác dưới vực sâu

Bất ngờ trước nhân thân của nghi phạm sát hại nhân viên kế toán rồi vứt xác dưới vực sâu

Quá khứ bất hảo của nghi phạm sát hại nhân viên kế toán cướp 100 triệu đồng rồi vứt xác xuống vực

Nam nhân viên kế toán bưu điện bị sát hại phi tang xác xuống vực sâu để cướp 100 triệu đồng

Lời khai lạnh người của 2 kẻ giết nhân viên bưu điện rồi phi tang

Lời khai lạnh người của 2 kẻ giết nhân viên bưu điện rồi phi tang

Bắt khẩn cấp 2 kẻ sát hại kế toán bưu điện, cướp tài sản

Bắt khẩn cấp 2 kẻ sát hại kế toán bưu điện, cướp tài sản

Thi thể kế toán dưới vực sâu: Rợn người lời khai 2 gã sát nhân

Thi thể kế toán dưới vực sâu: Rợn người lời khai 2 gã sát nhân

Nghi án một kế toán bị sát hại, cướp tiền

Nghi án một kế toán bị sát hại, cướp tiền

Rợn người trước lời khai của 2 gã sát nhân giết nhân viên kế toán rồi vứt xác dưới vực sâu

Rợn người trước lời khai của 2 gã sát nhân giết nhân viên kế toán rồi vứt xác dưới vực sâu