Kiên quyết thay thế cán bộ thiếu trách nhiệm

Kiên quyết thay thế cán bộ thiếu trách nhiệm

Ban Bí thư Trung ương quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Ban Bí thư Trung ương quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Chuẩn y 3 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Chuẩn y 3 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Trao quyết định chuẩn y phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Trao quyết định chuẩn y phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Đồng Nai: Trao quyết định chuẩn y ông Cao Tiến Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

Đồng Nai: Trao quyết định chuẩn y ông Cao Tiến Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

Đồng Nai tổ chức trao quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy

Đồng Nai tổ chức trao quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy

Trao quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Trao quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Chuẩn y đồng chí Cao Tiến Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Chuẩn y đồng chí Cao Tiến Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Đồng Nai: Triển khai quyết định của Ban bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ của tỉnh

Đồng Nai: Triển khai quyết định của Ban bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ của tỉnh

Thủ tướng phê chuẩn ông Cao Tiến Dũng làm Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn ông Cao Tiến Dũng làm Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu tân Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu tân Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn ông Cao Tiến Dũng giữ chức vụ Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn ông Cao Tiến Dũng giữ chức vụ Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai có Chủ tịch tỉnh mới

Đồng Nai có Chủ tịch tỉnh mới

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Phê chuẩn ông Cao Tiến Dũng làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Phê chuẩn ông Cao Tiến Dũng làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai có Chủ tịch tỉnh mới

Đồng Nai có Chủ tịch tỉnh mới

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai

Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai

Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự mới

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Nhiều địa phương bổ nhiệm, điều động nhân sự

Nhiều địa phương bổ nhiệm, điều động nhân sự

Ông Cao Tiến Dũng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Bí thư Huyện ủy Long Thành được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Bí thư Huyện ủy Long Thành được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Bí thư huyện Long Thành được bầu làm Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Bí thư huyện Long Thành được bầu làm Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Đồng Nai có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Đồng chí Cao Tiến Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Đồng chí Cao Tiến Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai là ai?

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai là ai?

Chân dung Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng

Chân dung Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai là ai?

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai là ai?

Ông Cao Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai có tân Chủ tịch tỉnh

Đồng Nai có tân Chủ tịch tỉnh

Đồng Nai có tân chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Nai có tân chủ tịch UBND tỉnh

Bí thư Huyện ủy Long Thành được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Bí thư Huyện ủy Long Thành được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai có Chủ tịch UBND mới

Đồng Nai có Chủ tịch UBND mới

Bí thư Huyện ủy Long Thành được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Bí thư Huyện ủy Long Thành được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Bí thư huyện Long Thành được bầu làm chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Bí thư huyện Long Thành được bầu làm chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Bí thư Huyện ủy Long Thành làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Bí thư Huyện ủy Long Thành làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Nai có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Nai công bố thành lập, giải thể một số xã ở Long Thành

Đồng Nai công bố thành lập, giải thể một số xã ở Long Thành

Xã nhỏ trước ngày giải tỏa trắng để xây sân bay quốc tế Long Thành

Xã nhỏ trước ngày giải tỏa trắng để xây sân bay quốc tế Long Thành

Công bố xóa 1 xã, điều chỉnh một số xã để làm sân bay Long Thành

Công bố xóa 1 xã, điều chỉnh một số xã để làm sân bay Long Thành

Sáp nhập 5 xã, giải thể 1 xã để xây sân bay Long Thành

Sáp nhập 5 xã, giải thể 1 xã để xây sân bay Long Thành

Điều chỉnh, sáp nhập và giải thể 6 xã trong dự án sân bay Long Thành

Điều chỉnh, sáp nhập và giải thể 6 xã trong dự án sân bay Long Thành

Đại gia bạo gan kiện lãnh đạo huyện đòi xin lỗi

Đại gia bạo gan kiện lãnh đạo huyện đòi xin lỗi

Đồng Nai sắp bàn giao mặt bằng giai đoạn I dự án sân bay Long Thành

Đồng Nai sắp bàn giao mặt bằng giai đoạn I dự án sân bay Long Thành

Khen thưởng các cá nhân, tập thể phòng chống tội phạm tại Đồng Nai

Khen thưởng các cá nhân, tập thể phòng chống tội phạm tại Đồng Nai