Hành trình 10 năm 'chữa đẻ'

Hành trình 10 năm 'chữa đẻ'

10 năm chữa chạy 'tìm con' là những ngày buồn, những giọt nước mắt đau khổ, hy vọng rồi thất vọng liên tiếp...