Bến Tre: Đình chỉ học trong một năm đối với nam sinh bóp cổ cô giáo

Bến Tre: Đình chỉ học trong một năm đối với nam sinh bóp cổ cô giáo

Đau lòng những lần thầy cô đổ máu trên bục giảng vì học sinh cá biệt

Đau lòng những lần thầy cô đổ máu trên bục giảng vì học sinh cá biệt

Bến Tre: Đình chỉ học trong một năm đối với nam sinh bóp cổ cô giáo

Bến Tre: Đình chỉ học trong một năm đối với nam sinh bóp cổ cô giáo

Nan giải bạo lực học đường

Nan giải bạo lực học đường

Học sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo đã đi học trở lại

Học sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo đã đi học trở lại

Nam sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo tại lớp bị đình chỉ học tạm thời

Nam sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo tại lớp bị đình chỉ học tạm thời

Tạm đình chỉ học tập học sinh bóp cổ cô giáo ở Bến Tre

Tạm đình chỉ học tập học sinh bóp cổ cô giáo ở Bến Tre

Trò bóp cổ cô giáo, lời khẩn cầu tới ngành giáo dục

Trò bóp cổ cô giáo, lời khẩn cầu tới ngành giáo dục

Bến Tre làm rõ vụ học sinh lớp 8 bóp cổ giáo viên tại lớp

Bến Tre làm rõ vụ học sinh lớp 8 bóp cổ giáo viên tại lớp