Phân biệt pha lê và thủy tinh

Phân biệt pha lê và thủy tinh

Pha lê khác thủy tinh như thế nào? Làm sao để phân biệt được? - Cao Thanh Hiếu (Thanh Hóa)