Tuyên dương đoàn học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Tuyên dương đoàn học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Việt Nam giành ba huy chương vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam giành ba huy chương vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam giành 3 huy chương vàng Olympic khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam giành 3 huy chương vàng Olympic khoa học trẻ quốc tế

Đoàn Việt Nam vỡ òa với 3 Huy chương Vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Đoàn Việt Nam vỡ òa với 3 Huy chương Vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Trường Hà Nội - Amsterdam đoạt 3 huy chương vàng Olympic Khoa học trẻ

Trường Hà Nội - Amsterdam đoạt 3 huy chương vàng Olympic Khoa học trẻ

Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam đoạt 3 Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế 2019

Ba học sinh Hà Nội đoạt Huy chương vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO

Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Chùm ảnh đời thường và kì tích cậu bé vàng