Huyền thoại đội quân tóc dài: Tự hào những sứ giả hòa bình quốc tế

Huyền thoại đội quân tóc dài: Tự hào những sứ giả hòa bình quốc tế

Sứ mệnh 'mũ nồi xanh' và niềm tự hào

Sứ mệnh 'mũ nồi xanh' và niềm tự hào

Nụ hôn tiễn lính mũ nồi xanh và lời chúc tuyển Việt Nam chiến thắng

Nụ hôn tiễn lính mũ nồi xanh và lời chúc tuyển Việt Nam chiến thắng

Nụ hôn tiễn lính mũ nồi xanh và lời chúc tuyển Việt Nam chiến thắng

Nụ hôn tiễn lính mũ nồi xanh và lời chúc tuyển Việt Nam chiến thắng

Sứ mệnh Nam Sudan và ước hẹn ngày về

Sứ mệnh Nam Sudan và ước hẹn ngày về

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ dự án đặc biệt

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ dự án đặc biệt

Nước mắt của 'bóng hồng' quân y bệnh viện dã chiến

Nước mắt 'bông hồng thép'