Tại sao con rể vua được gọi là phò mã?

Tại sao con rể vua được gọi là phò mã?

Phò mã là danh từ chỉ con rể của vua chúa ngày xưa. Tại sao lại có tên gọi này?
Ai là người được phong chức phò mã 2 lần dưới thời nhà Lý?

Ai là người được phong chức phò mã 2 lần dưới thời nhà Lý?

Ai là người được phong chức phò mã 2 lần dưới thời nhà Lý?

Ai là người được phong chức phò mã 2 lần dưới thời nhà Lý?

Nơi khai hỏa trận Bạch Đằng giang

Nơi khai hỏa trận Bạch Đằng giang

Kỷ niệm Chiến thắng Bạch Đằng: Di tích bao bọc bởi những truyền thuyết

Kỷ niệm Chiến thắng Bạch Đằng: Di tích bao bọc bởi những truyền thuyết

Đạo đức xuống cấp & tinh thần Lang Liêu

Đạo đức xuống cấp & tinh thần Lang Liêu

Lễ hội 'rước của quý' độc nhất vô nhị ở Lạng Sơn