Về quê đón tết, Việt kiều Canada đâm chết người

Về quê đón tết, Việt kiều Canada đâm chết người

Việt kiều đâm chết người trước quán bar trung tâm Sài Gòn lĩnh 9 năm tù

Việt kiều đâm chết người trước quán bar trung tâm Sài Gòn lĩnh 9 năm tù

Việt kiều Canada giết người vô cớ

Việt kiều Canada giết người vô cớ

Nam Việt kiều giết người vì nghĩ bị nói xấu lĩnh 9 năm tù

Nam Việt kiều giết người vì nghĩ bị nói xấu lĩnh 9 năm tù

Nổi điên, gã Việt kiều giết người vì câu nói 'nhìn đểu'

Nổi điên, gã Việt kiều giết người vì câu nói 'nhìn đểu'

Việt kiều Canada giết người vì nghĩ bị nói xấu

Việt kiều Canada giết người vì nghĩ bị nói xấu

Tưởng nói xấu mình, nam Việt kiều đâm chết người trước quán beer

Tưởng nói xấu mình, nam Việt kiều đâm chết người trước quán beer