Quảng Ninh: Địa phương đầu tiên hợp nhất các chi cục thuế cấp huyện

Quảng Ninh: Địa phương đầu tiên hợp nhất các chi cục thuế cấp huyện

Địa phương đầu tiên triển khai hợp nhất các chi cục thuế

Địa phương đầu tiên triển khai hợp nhất các chi cục thuế

Thu đúng, thu đủ và không tận thu trong ngành Thuế

Thu đúng, thu đủ và không tận thu trong ngành Thuế

Đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế

Đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế

Chìa khóa thành công là triển khai hóa đơn điện tử

Chìa khóa thành công là triển khai hóa đơn điện tử

Khởi tố cán bộ Cục thuế tỉnh Quảng Ninh nhận hối lộ

Khởi tố cán bộ Cục thuế tỉnh Quảng Ninh nhận hối lộ

Bộ Tài chính yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ thuế Quảng Ninh nhận hối lộ

Bộ Tài chính yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ thuế Quảng Ninh nhận hối lộ

Cán bộ Cục thuế tỉnh Quảng Ninh bị bắt quả tang nhận hối lộ

Cán bộ Cục thuế tỉnh Quảng Ninh bị bắt quả tang nhận hối lộ