Đẩy mạnh các giải pháp quản lý nước trong thời đại 4.0

Đẩy mạnh các giải pháp quản lý nước trong thời đại 4.0

Tỷ lệ thất thoát nước sạch tại Việt Nam còn cao

Tỷ lệ thất thoát nước sạch tại Việt Nam còn cao

Quản lý nước thông minh hướng tới phát triển bền vững

Quản lý nước thông minh hướng tới phát triển bền vững

Quản lý nước thông minh là xu thế tất yếu

Quản lý nước thông minh là xu thế tất yếu

Vẹn nguyên miền ký ức

Vẹn nguyên miền ký ức

Các lão thành Bộ Xây dựng về thăm lại Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Các lão thành Bộ Xây dựng về thăm lại Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Tri ân các thế hệ lãnh đạo ngành Xây dựng

Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Tri ân các thế hệ lãnh đạo ngành Xây dựng

Những hình ảnh hoạt động qua các thời kỳ

Những hình ảnh hoạt động qua các thời kỳ

Hành trình 20 năm

Hành trình 20 năm

Diễn đàn trao đổi hợp tác kinh doanh công nghệ quản lý nước thông minh

Diễn đàn trao đổi hợp tác kinh doanh công nghệ quản lý nước thông minh

Hội thảo tình hình cổ phần hóa ngành Nước - Kết quả nghiên cứu và khuyến nghị

Hội thảo tình hình cổ phần hóa ngành Nước - Kết quả nghiên cứu và khuyến nghị

Phát triển ngành Nước theo hướng bền vững

Phát triển ngành Nước theo hướng bền vững

Phát triển ngành Nước theo hướng bền vững

Phát triển ngành Nước theo hướng bền vững

Doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến trong ngành nước

Doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến trong ngành nước

Doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến trong ngành nước

Doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến trong ngành nước

Cần tạo cơ chế để thu hút vốn từ tư nhân đầu tư vào ngành cấp thoát nước

Cần tạo cơ chế để thu hút vốn từ tư nhân đầu tư vào ngành cấp thoát nước

Cần tạo cơ chế để thu hút vốn từ tư nhân đầu tư vào ngành cấp thoát nước

Cần tạo cơ chế để thu hút vốn từ tư nhân đầu tư vào ngành cấp thoát nước

Đến năm 2020 cần trên 8.000 nhân lực ngành cấp thoát nước

Đến năm 2020 cần trên 8.000 nhân lực ngành cấp thoát nước

Người của một thời

Người của một thời

Sắp diễn ra triển lãm về công nghệ lọc nước và xử lý nước thải

Sắp diễn ra triển lãm về công nghệ lọc nước và xử lý nước thải

Hội thao - hội diễn Chi hội Cấp nước miền Bắc

Hội thao - hội diễn Chi hội Cấp nước miền Bắc