Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trên biển khi đi đánh cá cùng con trai

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trên biển khi đi đánh cá cùng con trai

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi cùng con đánh cá trên biển

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi cùng con đánh cá trên biển

Con trai 15 tuổi tử vong, tìm thấy thi thể người cha trên biển

Con trai 15 tuổi tử vong, tìm thấy thi thể người cha trên biển

Lật bè trên biển, con tử vong, cha mất tích

Lật bè trên biển, con tử vong, cha mất tích

Ra biển đánh bắt cá, con tử vong, cha mất tích

Ra biển đánh bắt cá, con tử vong, cha mất tích

Đánh cá trên biển, cha mất tích, con chết thương tâm

Đánh cá trên biển, cha mất tích, con chết thương tâm

Nghệ An: Con tử vong, cha mất tích khi đi đánh cá trên biển

Lật bè đánh cá, hai bố con rơi xuống biển mất tích

Tìm kiếm thi thể người đàn ông mất tích dưới biển sau khi lật bè đánh cá

2 ngư dân mất tích khi đánh bắt ven bờ

Lật bè trên biển, con tử vong, bố mất tích

Nghệ An: Lật bè đánh cá, hai bố con rơi xuống biển mất tích

Con trai 15 tuổi bị tử vong, cha đang mất tích trên biển

Sóng đánh lật bè, hai bố con rơi xuống biển mất tích