4 điều đơn giản tạo nên 'luồng gió mới' Hailey Baldwin

4 điều đơn giản tạo nên 'luồng gió mới' Hailey Baldwin

Siêu mẫu Hailey Baldwin suất hiện ở đâu, nơi đó như được thổi một luồng gió mới. Bí mật của thần thái ấy...