Trường CĐ Công nghệ TP.HCM đề ra chiến lược phát triển trong giai đoạn mới

Trường CĐ Công nghệ TP.HCM đề ra chiến lược phát triển trong giai đoạn mới

Ngày 23/4, Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định đổi tên trường cùng chiến lược...
Đổi tên Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Vinatex TP.HCM thành CĐ Công nghệ TP.HCM

Đổi tên Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Vinatex TP.HCM thành CĐ Công nghệ TP.HCM

Hà Nội gặp khó trong xét nghiệm COVID-19, đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ

Hà Nội gặp khó trong xét nghiệm COVID-19, đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ

Phó Giám đốc Sở kêu gọi gần 500 triệu hỗ trợ nạn nhân Rào Trăng 3

Phó Giám đốc Sở kêu gọi gần 500 triệu hỗ trợ nạn nhân Rào Trăng 3

Lo cho cộng đồng, thầy và trò cùng điều chế hàng trăm lít nước rửa tay diệt khuẩn phát tặng mỗi ngày

Lo cho cộng đồng, thầy và trò cùng điều chế hàng trăm lít nước rửa tay diệt khuẩn phát tặng mỗi ngày

Mỗi ngày, sản xuất hơn 200 lít nước rửa tay diệt khuẩn để phát miễn phí

Mỗi ngày, sản xuất hơn 200 lít nước rửa tay diệt khuẩn để phát miễn phí

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng: Hiệu quả đào tạo từ các thiết bị tự làm

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng: Hiệu quả đào tạo từ các thiết bị tự làm

Sinh viên chạy Grab bị sát hại: Một người con ngoan 'đặc biệt'

Sinh viên chạy Grab bị sát hại: Một người con ngoan 'đặc biệt'

Đường đi, không phải nhà vệ sinh

Đường đi, không phải nhà vệ sinh

Phúc Yên (Vĩnh Phúc): Xử lý nghiêm các vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng

Phúc Yên (Vĩnh Phúc): Xử lý nghiêm các vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng

Đẩy mạnh phong trào tự làm thiết bị đào tạo

Đẩy mạnh phong trào tự làm thiết bị đào tạo