Lãnh đạo Bộ Công an gặp mặt đại biểu y tế CAND

Lãnh đạo Bộ Công an gặp mặt đại biểu y tế CAND

Hội viên Công an hưu trí tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT

Hội viên Công an hưu trí tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT

Bộ Công an bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh

Bộ Công an bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh

Công an TPHCM có 7 phó giám đốc

Công an TPHCM có 7 phó giám đốc

TP.HCM có tân phó giám đốc công an

TP.HCM có tân phó giám đốc công an

Bộ Công an bổ nhiệm một phó giám đốc Công an TP HCM

Bộ Công an bổ nhiệm một phó giám đốc Công an TP HCM

Nhân sự mới tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Nhân sự mới tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Đại tá Cao Đăng Hưng giữ chức Phó giám đốc Công an TP.HCM

Đại tá Cao Đăng Hưng giữ chức Phó giám đốc Công an TP.HCM

Công an TP Hồ Chí Minh có tân Phó giám đốc

Công an TP Hồ Chí Minh có tân Phó giám đốc

Công an TPHCM có Phó Giám đốc mới

Công an TPHCM có Phó Giám đốc mới

Đại tá Cao Đăng Hưng giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh

Đại tá Cao Đăng Hưng giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh