Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đến thăm, chúc Tết gia đình nguyên cán bộ cấp cao lực lượng CAND

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đến thăm, chúc Tết gia đình nguyên cán bộ cấp cao lực lượng CAND

Đoàn Công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm...
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V

Trần Quốc Hương - người thầy của những nhà tình báo huyền thoại

Trần Quốc Hương - người thầy của những nhà tình báo huyền thoại

Người chỉ huy của những điệp viên huyền thoại

Người chỉ huy của những điệp viên huyền thoại

Đồng chí Trần Quốc Hương - Người đặt nền móng cho công tác Điệp báo an ninh miền Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước

Đồng chí Trần Quốc Hương - Người đặt nền móng cho công tác Điệp báo an ninh miền Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước

Vĩnh biệt nhà tình báo huyền thoại Mười Hương

Vĩnh biệt nhà tình báo huyền thoại Mười Hương

Thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ

Thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ

Phó Thủ tướng Thường trực thăm, chúc tết các nguyên lãnh đạo

Phó Thủ tướng Thường trực thăm, chúc tết các nguyên lãnh đạo

Phó Thủ tướng thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ

Phó Thủ tướng thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ

Những ngày đầu bảo vệ thành quả cách mạng

Những ngày đầu bảo vệ thành quả cách mạng