Tin nóng thế giới hôm nay - 9/12

Tin nóng thế giới hôm nay - 9/12

Tổng thống Mỹ chỉ trích Hiệp định Khí hậu Paris vô lý và tốn kém. Quan hệ Canada - Trung Quốc có thể 'đóng...