Lại chuyện xài sang!

Lại chuyện xài sang!

Chi phí khách sạn cho chuyến công du Canada một ngày (không ở lại đêm) của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania...