Đặt thành công stent ống động mạch, cứu sống trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi

Đặt thành công stent ống động mạch, cứu sống trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 10-12/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 10-12/08

Cứu thành công bệnh nhân vỡ gốc động mạch chủ ngực

Cứu thành công bệnh nhân vỡ gốc động mạch chủ ngực

Điều trị thành công bệnh tim bẩm sinh cho 4 bệnh nhân

Điều trị thành công bệnh tim bẩm sinh cho 4 bệnh nhân

Bệnh viện tuyến tỉnh cứu sống thành công 4 bệnh nhi bị tim bẩm sinh

Bệnh viện tuyến tỉnh cứu sống thành công 4 bệnh nhi bị tim bẩm sinh

4 trẻ dị tật tim được can thiệp bằng DSA

4 trẻ dị tật tim được can thiệp bằng DSA

Điều trị thành công bệnh nhi tim mạch bẩm sinh bằng máy DSA

Điều trị thành công bệnh nhi tim mạch bẩm sinh bằng máy DSA

Ngã xe không chảy máu, đứt mạch máu, hoại tử ruột mà không biết

Ngã xe không chảy máu, đứt mạch máu, hoại tử ruột mà không biết