Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 10-12/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 10-12/08

Cứu thành công bệnh nhân vỡ gốc động mạch chủ ngực

Cứu thành công bệnh nhân vỡ gốc động mạch chủ ngực

Những thành quả đáng mừng của đề án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành tim mạch

Những thành quả đáng mừng của đề án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành tim mạch

Điều trị thành công bệnh tim bẩm sinh cho 4 bệnh nhân

Điều trị thành công bệnh tim bẩm sinh cho 4 bệnh nhân

Bệnh viện tuyến tỉnh cứu sống thành công 4 bệnh nhi bị tim bẩm sinh

Bệnh viện tuyến tỉnh cứu sống thành công 4 bệnh nhi bị tim bẩm sinh

4 trẻ dị tật tim được can thiệp bằng DSA

4 trẻ dị tật tim được can thiệp bằng DSA

Điều trị thành công bệnh nhi tim mạch bẩm sinh bằng máy DSA

Điều trị thành công bệnh nhi tim mạch bẩm sinh bằng máy DSA

Bệnh viện FV khánh thành khoa can thiệp Tim Mạch

Bệnh viện FV khánh thành khoa can thiệp Tim Mạch