Vượt 60 thí sinh, Khánh Ngân đăng quang Miss Globe 2017

Vượt 60 thí sinh, Khánh Ngân đăng quang Miss Globe 2017

Khánh Ngân đăng quang Miss Globe 2017

Khánh Ngân đăng quang Miss Globe 2017

Khánh Ngân đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017

Khánh Ngân đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017

Lần đầu tiên mỹ nữ Việt lên ngôi Hoa hậu Toàn cầu 2017

Lần đầu tiên mỹ nữ Việt lên ngôi Hoa hậu Toàn cầu 2017

Khánh Ngân The Face đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017

Khánh Ngân The Face đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017

Khánh Ngân đăng quang Miss Globe 2017

Khánh Ngân đăng quang Miss Globe 2017

Đi thi trong âm thầm, Khánh Ngân xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017

Đi thi trong âm thầm, Khánh Ngân xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017

Đi thi trong âm thầm, Khánh Ngân xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017

Đi thi trong âm thầm, Khánh Ngân xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017

HOT: Khánh Ngân đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017

HOT: Khánh Ngân đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017