Hội Khmer-Việt Nam thành lập Quỹ hỗ trợ Phụ nữ Phát triển

Hội Khmer-Việt Nam thành lập Quỹ hỗ trợ Phụ nữ Phát triển

Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia công bố thành lập Quỹ hỗ trợ Phụ nữ Phát triển

Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia công bố thành lập Quỹ hỗ trợ Phụ nữ Phát triển

Hội Khmer-Việt Nam công bố thành lập Quỹ hỗ trợ Phụ nữ Phát triển

Hội Khmer-Việt Nam công bố thành lập Quỹ hỗ trợ Phụ nữ Phát triển

Khai giảng lớp bổ túc thí điểm cho người gốc Việt tại Campuchia

Khai giảng lớp bổ túc thí điểm cho người gốc Việt tại Campuchia

Thí điểm lớp học cho người gốc Việt lớn tuổi tại Campuchia

Thí điểm lớp học cho người gốc Việt lớn tuổi tại Campuchia

Huế chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị với các nước khối Pháp ngữ

Huế chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị với các nước khối Pháp ngữ

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia hoạt động có chiều sâu, hiệu quả