Một lãnh đạo Camimex Group (CMX) mua vào 100.000 cổ phiếu

Một lãnh đạo Camimex Group (CMX) mua vào 100.000 cổ phiếu

Lãnh đạo Công ty cổ phần Camimex Group (Mã chứng khoán: CMX – sàn HOSE) vừa mua vào cổ phiếu.
Camimex Group (CMX): Quý III/2020 lợi nhuận đạt 16,5 tỷ đồng, giảm 11,3%

Camimex Group (CMX): Quý III/2020 lợi nhuận đạt 16,5 tỷ đồng, giảm 11,3%

Lãnh đạo Camimex Group (CMX) ồ ạt bán ra

Lãnh đạo Camimex Group (CMX) ồ ạt bán ra

Đeo nợ gần nghìn tỷ, Camimex vẫn muốn chi 150 tỷ cho khoản đầu tư mới

Đeo nợ gần nghìn tỷ, Camimex vẫn muốn chi 150 tỷ cho khoản đầu tư mới

Lãnh đạo Camimex Group (CMX) đồng loạt đăng ký bán ra cổ phiếu

Lãnh đạo Camimex Group (CMX) đồng loạt đăng ký bán ra cổ phiếu

Camimex Group (CMX) Thành viên HĐQT đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu

Camimex Group (CMX) Thành viên HĐQT đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu

Con Chủ tịch HĐQT Camimex Group (CMX) đăng ký mua 600.000 cổ phiếu

Con Chủ tịch HĐQT Camimex Group (CMX) đăng ký mua 600.000 cổ phiếu

Tổ chức liên quan cổ đông lớn Camimex Group (CMX) đã bán ra 176.970 cổ phiếu

Tổ chức liên quan cổ đông lớn Camimex Group (CMX) đã bán ra 176.970 cổ phiếu

Sao Ta cung trăm tỉ thử nghiệm mảng kinh doanh mới

Sao Ta cung trăm tỉ thử nghiệm mảng kinh doanh mới

Camimex Group (CMX), quý II/2020 lợi nhuận đạt 17,9 tỷ đồng, giảm gần 62%

Camimex Group (CMX), quý II/2020 lợi nhuận đạt 17,9 tỷ đồng, giảm gần 62%

Camimex Group (CMX), quý II/2020 lợi nhuận đạt 17,9 tỷ đồng, giảm gần 62%

Camimex Group (CMX), quý II/2020 lợi nhuận đạt 17,9 tỷ đồng, giảm gần 62%

'Lạ lùng' giao dịch cổ phiếu của lãnh đạo Camimex Group (CMX)

'Lạ lùng' giao dịch cổ phiếu của lãnh đạo Camimex Group (CMX)

Nỗi lo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính

Nỗi lo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính

Camimex Group (CMX) dự kiến giảm hơn 50% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm

Camimex Group (CMX) dự kiến giảm hơn 50% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm