Rác - nỗi ám ảnh của người dân thành phố

Rác - nỗi ám ảnh của người dân thành phố

Nhiều bạn đọc góp ý cách trị được nạn xả rác, một tệ nạn của thành phố hiện nay.