CEO Facebook mất 22 tỷ USD trong năm 2018

CEO Facebook mất 22 tỷ USD trong năm 2018

Vượt qua 'tâm bão', Facebook rốt ráo chuẩn bị giới thiệu loa thông minh

Vượt qua 'tâm bão', Facebook rốt ráo chuẩn bị giới thiệu loa thông minh

Vụ bê bối dữ liệu của Facebook: EU kêu gọi Facebook hợp tác toàn diện

Vụ bê bối dữ liệu của Facebook: EU kêu gọi Facebook hợp tác toàn diện

Người dùng đang mất niềm tin vào Facebook về bảo mật

Người dùng đang mất niềm tin vào Facebook về bảo mật

Dư luận phản ứng sao khi Facebook nhận không xứng phục vụ người dùng?

Dư luận phản ứng sao khi Facebook nhận không xứng phục vụ người dùng?

Mark Zuckerberg: 'Chúng tôi đã sai'

Mark Zuckerberg: 'Chúng tôi đã sai'

Đại diện Facebook tại Việt Nam: Facebook sẽ thắt chặt bảo vệ tài khoản người dùng

Đại diện Facebook tại Việt Nam: Facebook sẽ thắt chặt bảo vệ tài khoản người dùng

CEO Facebook: 'Không bảo vệ người dùng, chúng tôi không xứng phục vụ'

CEO Facebook: 'Không bảo vệ người dùng, chúng tôi không xứng phục vụ'