Facebook lại để lộ dữ liệu của hơn 3 triệu người dùng sau bài quiz tính cách

Facebook lại để lộ dữ liệu của hơn 3 triệu người dùng sau bài quiz tính cách

Facebook treo thưởng 40.000 USD cho người phát hiện vụ 'Cambridge Analytica' tiếp theo

Facebook treo thưởng 40.000 USD cho người phát hiện vụ 'Cambridge Analytica' tiếp theo

Xóa bỏ tính năng tìm kiếm người dùng bằng email và số điện thoại trên Facebook

Xóa bỏ tính năng tìm kiếm người dùng bằng email và số điện thoại trên Facebook

Cambridge Analytic đã 'mượn tay' Facebook, Twitter và YouTube thế nào để đưa ông Trump vào Nhà Trắng?

Cambridge Analytic đã 'mượn tay' Facebook, Twitter và YouTube thế nào để đưa ông Trump vào Nhà Trắng?

Điểm tin tài chính - kinh tế quốc tế nổi bật tuần từ 19 - 23/3/2018

Điểm tin tài chính - kinh tế quốc tế nổi bật tuần từ 19 - 23/3/2018

Mark Zuckerberg đang 'chạy đua với thời gian' để giải quyết bê bối rò rỉ thông tin

Mark Zuckerberg đang 'chạy đua với thời gian' để giải quyết bê bối rò rỉ thông tin

Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu Facebook giải trình về bê bối rò rỉ thông tin

Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu Facebook giải trình về bê bối rò rỉ thông tin

Bê bối về dữ liệu, Facebook không chỉ mất tiền

Bê bối về dữ liệu, Facebook không chỉ mất tiền

Điều tra CEO của Cambridge Analytica về tiếp cận trái phép thông tin người dùng Facebook

Điều tra CEO của Cambridge Analytica về tiếp cận trái phép thông tin người dùng Facebook

Facebook dính bê bối rò rỉ thông tin người dùng

Facebook dính bê bối rò rỉ thông tin người dùng