Chiều 28/2, có 16 ca mắc COVID-19

Chiều 28/2, có 16 ca mắc COVID-19

Bản tin chiều ngày 28/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 cho biết có 16 ca mắc mới,...
Việt Nam có 16 ca nhiễm Covid-19 mới, 32 ca khỏi bệnh

Việt Nam có 16 ca nhiễm Covid-19 mới, 32 ca khỏi bệnh

Chiều 28/2, có 16 ca mắc mới COVID-19, riêng Hải Dương 12 ca

Chiều 28/2, có 16 ca mắc mới COVID-19, riêng Hải Dương 12 ca

Việt Nam thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Việt Nam thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca mắc mới COVID-19 trong chiều 28/2

Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca mắc mới COVID-19 trong chiều 28/2

Chiều 28/2: Ghi nhận thêm 16 ca mắc mới

Dịch Covid-19 ở Việt Nam chiều 28/2: Thêm 16 ca mắc mới, riêng Hải Dương 12 ca

Dịch Covid-19 ở Việt Nam chiều 28/2: Thêm 16 ca mắc mới, riêng Hải Dương 12 ca

Chiều 28/2, có 16 ca mắc COVID-19, trong đó Hải Dương 12 ca

Chiều 28/2, có 16 ca mắc COVID-19, trong đó Hải Dương 12 ca