Vì sao việc sáp nhập bản ở Kỳ Sơn gặp khó?

Vì sao việc sáp nhập bản ở Kỳ Sơn gặp khó?

Sau nhiều tháng triển khai chủ trương sáp nhập bản ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), đến nay mới có một trên năm...