Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh: loay hoay đường đến… toàn cầu

Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh: loay hoay đường đến… toàn cầu

Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đón đoàn chuyên gia của UNESCO về việc thẩm định công nhận Công viên địa chất...
Quảng Ngãi chính thức trình UNESCO hồ sơ CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh

Quảng Ngãi chính thức trình UNESCO hồ sơ CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh

Quảng Ngãi: Tập huấn cung cấp thông tin, kiến thức công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Quảng Ngãi: Tập huấn cung cấp thông tin, kiến thức công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Lý Sơn lưu giữ nhiều báu vật địa chất

Lý Sơn lưu giữ nhiều báu vật địa chất

Nỗ lực đưa Lý Sơn - Sa Huỳnh thành Công viên địa chất toàn cầu

Nỗ lực đưa Lý Sơn - Sa Huỳnh thành Công viên địa chất toàn cầu

Hội thảo quốc tế về giá trị di sản công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Hội thảo quốc tế về giá trị di sản công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Tìm phương án sử dụng chất nạo vét cảng Dung Quất

Tìm phương án sử dụng vật chất nạo vét cảng Dung Quất

Tăng tốc hoàn thiện hồ sơ công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn - Sa Huỳnh