Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị chủ tịch UB thị xã Nghi Sơn xác minh vụ nữ sinh lớp 9 mang thai

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị chủ tịch UB thị xã Nghi Sơn xác minh vụ nữ sinh lớp 9 mang thai

Ngày 21/9, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có Công văn số 2985/ SGDĐT – CTTT gửi chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn kiểm...
Tiến hành chặt chẽ, hiệu quả thiết thực

Tiến hành chặt chẽ, hiệu quả thiết thực

Ngành tuyên giáo trước yêu cầu nắm bắt cái mới, sáng tạo cái mới...

Ngành tuyên giáo trước yêu cầu nắm bắt cái mới, sáng tạo cái mới...

Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cấp ủy ở tỉnh Quảng Ninh

Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cấp ủy ở tỉnh Quảng Ninh

Toàn bộ giáo viên trường Yên Hòa tham gia phòng dịch corona

Toàn bộ giáo viên trường Yên Hòa tham gia phòng dịch corona

Nở rộ chương trình đào tạo chất lượng cao

Nở rộ chương trình đào tạo chất lượng cao

Hạn chế người Hồ Bắc nhập cảnh vào Hải Phòng

Cách ly 2 mẹ con bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona

Thực hiện tốt '5 chủ động' trong quản lý tư tưởng bộ đội

Xây dựng trận địa tư tưởng ở Trường Sa