Vinam (CVN): Danh sách cổ đông lớn liên tục biến động

Vinam (CVN): Danh sách cổ đông lớn liên tục biến động

Theo thông tin từ HNX, các cá nhân liên tiếp mua vào và bán ra số lượng lớn cổ phiếu CVN khiến danh sách cổ...