HDBank, Sovico và PV Oil 'chung tay' hỗ trợ Petechim thoát khó

HDBank, Sovico và PV Oil 'chung tay' hỗ trợ Petechim thoát khó

Đại hội đồng cổ đông thường niên cuối tháng 6 vừa qua của CTCP Thương mại Dầu khí (Petechim) đã thông qua...