Hơn 196,9 triệu cổ phiếu của Nhiệt điện Cẩm Phả chuẩn bị lên sàn UPCoM

Hơn 196,9 triệu cổ phiếu của Nhiệt điện Cẩm Phả chuẩn bị lên sàn UPCoM

Hơn 196,9 triệu cổ phiếu của Nhiệt điện Cẩm Phả sắp 'chào' sàn UPCoM

Hơn 196,9 triệu cổ phiếu của Nhiệt điện Cẩm Phả sắp 'chào' sàn UPCoM

Hơn 196,9 triệu cổ phiếu của Nhiệt điện Cẩm Phả lên sàn UPCoM

Hơn 196,9 triệu cổ phiếu của Nhiệt điện Cẩm Phả lên sàn UPCoM

Nhiệt điện Cẩm Phả lên sàn khi đang 'ôm' hơn 600 tỷ đồng lỗ lũy kế

Nhiệt điện Cẩm Phả lên sàn khi đang 'ôm' hơn 600 tỷ đồng lỗ lũy kế

Nhiệt điện Cẩm Phả lên sàn UPCoM, 'ôm' theo khoản lỗ lũy kế hơn 600 tỷ đồng

Nhiệt điện Cẩm Phả lên sàn UPCoM, 'ôm' theo khoản lỗ lũy kế hơn 600 tỷ đồng

Trước giờ giao dịch 19/9: Lưu ý thông tin của NTP, FPT, TNG

Trước giờ giao dịch 19/9: Lưu ý thông tin của NTP, FPT, TNG

Còn ôm hơn 600 tỷ đồng lỗ lũy kế, Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV lên UPCoM giá 10.000 đồng/CP

Còn ôm hơn 600 tỷ đồng lỗ lũy kế, Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV lên UPCoM giá 10.000 đồng/CP