Bông Sen Corp 'lộ mình': Những thông tin đáng chú ý...

Bông Sen Corp 'lộ mình': Những thông tin đáng chú ý...

Lần đầu tiên Bông Sen Corp công bố một Báo cáo tài chính 'bản full'. Tài liệu đã hé lộ nhiều chi tiết về...