Ký kết hợp tác phát triển dự án HAUSBELO

Ký kết hợp tác phát triển dự án HAUSBELO

Ngày 12-12, CTCP Đầu tư và Phát triển EZ Land Việt Nam và CTCP Bất động sản UniHomes đã ký kết thỏa thuận...