Hàng loạt dự án tái định cư không có người ở, bỏ hoang nhiều năm

Hàng loạt dự án tái định cư không có người ở, bỏ hoang nhiều năm

Điểm mặt những khu tái định cư thành nhà hoang giữa Hà Nội

Điểm mặt những khu tái định cư thành nhà hoang giữa Hà Nội

Thảm cảnh nhếch nhác ở loạt nhà tái định cư vị trí 'vàng' Hà Nội

Thảm cảnh nhếch nhác ở loạt nhà tái định cư vị trí 'vàng' Hà Nội

Thảm cảnh nhếch nhác ở loạt nhà tái định cư vị trí 'vàng' Hà Nội

Thảm cảnh nhếch nhác ở loạt nhà tái định cư vị trí 'vàng' Hà Nội

Vì sao Hà Nội có khoảng 1000 căn hộ tái định cư không người ở?

Vì sao Hà Nội có khoảng 1000 căn hộ tái định cư không người ở?

Bị dân chê, hàng loạt tòa nhà tái định cư bỏ hoang tại Hà Nội

Bị dân chê, hàng loạt tòa nhà tái định cư bỏ hoang tại Hà Nội

Bị dân chê, hàng loạt tòa nhà tái định cư bỏ hoang tại Hà Nội

Bị dân chê, hàng loạt tòa nhà tái định cư bỏ hoang tại Hà Nội